Showing all 7 results

Bàn ăn công nghiệp

Bàn ăn công nghiệp BA02

1.865.000 

Bàn ăn công nghiệp

Bàn ăn công nghiệp BG06-514

615.000 

Bàn ăn công nghiệp

Bàn ăn gấp khung thép BG06K16

1.675.000 

Bàn ăn công nghiệp

Bàn ăn mặt gỗ tròn BG07K18

2.040.000 

Bàn ăn công nghiệp

Bàn gấp Hòa Phát BG06-512

550.000 

Bàn ăn công nghiệp

Bàn gấp Hòa Phát BG06-512

415.000 

Bàn ăn công nghiệp

Bàn gấp khung thép BG06

470.000