Hiển thị một kết quả duy nhất

1.200.000 
1.230.000 
1.330.000 
1.350.000 
1.180.000 
1.320.000 
1.420.000